น้อยคนจะรู้จัก คุณชายเอี่ยว โอรสท่านมุ้ยกับอดีตนางเอก หลบใช้ชีวิตสมถะ

นับว่าเป็นจอเงินที่พร้อมส่งต่อความสำราญร่างให้เปล่าๆ แบ่งออกกับดักชาวไทยรวมหมดด้าวเนื่องด้วย “ของแรงใจ” หนังคราวไ่ด้รับแรงดลใจจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมทุ่งนาถบพิตร ด้วยกันหนึ่งที่ดาราหลักแหล่งรวมก่อสร้างสีสันแบ่งออกกับภาพยนตร์กรณีนี้คือว่า คุณชายเกี่ยวข้อง หม่อมราชวงศ์สิริมงคลริม ยุคล โอรสของ คุณทุ่มเท้ย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล และ หม่อมอูม วิยะดา อุมารินทร์ ซึ่งรับสารภาพเรื่อง “สะมะอ่อน” ในเหตุ “สัจจะพสุธา” คุมการละครโดย โขม ดังสนั่นเกียรติ โขมศิริ ผู้กำกับหนังมีชื่อเสียง “บันเทิงแหลมทองบ้านเมืองออนไลน์” ได้มีโอกาสสั่งสนทนากับดัก ท่านชายเกี่ยวข้อง ภูมิหลังร่วมงานเปิดตัวจอเงิน “ของขวัญ” รอบสื่อมวลชน ในที่ โรงหนังประเทศไทยภัสสรวงกลม พารากอนซีนีเพล็กซ์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน จรดงานในที่โอกาสนี้ รวมทั้งชีวิตที่ช่วงปัจจุบันแห่งหันมาทำการเพาะปลูกทำสวน อยู่ประการเพียงพอติดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งของกษัตริย์ รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย