เรียวทิวภาพจบ Monster Hunter World จบล่าช้าแย้ฉันใดเกมเเขามอร์ถึงพอใจ

ก่อนอื่นต้องบอกขอประทานโทษก่อนเกินที่มาเลยกำหนดจรนิดเหตุด้วยงานรีทิวทัศน์สิ้นสุดสุดเลี่ยนแห่งกำลังครอบครองความนิยมสิงสู่ณทุกวันนี้อย่าง Monster Hunter World จากกลุ่ม Capcom แห่งหนณ เวลานี้ปิดประตูไม่ได้ดุจบนี้พงศ์พันธุ์สนุก ใครไม่ได้เล่นบอกเลยตวาดพลาดมากวันนี้ทาง GameMonday จะนำเสี่ยวๆ ไปแลเรียวทิวทัศน์เกมนี้กักคุมดุไฉนพวกเกมเเขามอร์ถึงได้ใกล้ชิดทนทุกข์สิ้นสุดเลี่ยนประกอบด้วยกระไรน่าศึกษาและม่วนตรงไหนซึ่งภายในสิ้นสุดก็จักประกอบด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ แจกกับดักเฉสายฮันเตอร์ได้เลือกใช้จรด 14 ต้นฉบับ โดยแต่ละอาวุธยุทธภัณฑ์ก็จะประกอบด้วยความสามารถลักษณะแห่งผิดแผกห้ามคลอดไปขึ้นกับความชอบสรรพสิ่งแต่ละคนตวาดชอบฉบับร่างใด ผมตาขอแนะนำตัวดุแจกเพื่อนทดลองอาวุธยุทธภัณฑ์แห่งตนเองหิวเล่นต้นสักก่อนกำหนดเพราะมันมากหลายมาก และคัดเลือกทุแน่ๆ